Over dit boek

Dit boek bevat een verzameling van onze CLI-Tool van de Week artikels, alfabetisch gerangschikt.

Toen ik nog leider was bij het JRK (Jeugd Rode Kruis) hadden we een boek met de naam Groeiboek Vredesopvoeding. Dit was (zoals de naam doet vermoeden, een boek (ringmap) met allerlij spelletjes in dat specifieke thema. Regelmatig zouden er nieuwe spelletjes bijkomen die dan bij in dit boek kongen gevoegd worden.

Dit boek kun je dus in princiepe ons Groeiboek CLI Tools noemen, maar voor de duidelijkheid houden we het toch maar op CLI-Tool van de Week.

Het is mijn doel om dit boek te updaten zodra er een nieuwe tool in deze rubriek op onze site wordt gepubliceerd Om dit boek zo up-to-date mogelijk te houden hebben we besloten om een Project op GitLab op te starten.

De meest recente render van dir boek kun je hier altijd downloaden (in verschillende formaten) onder out directory

Het boek is beschikbaar in de volgende formaten

Errata:

Heb je een typefout gevonden of een aandere opmerking ? Stuur dan een email naar

Omdat ik zelf met Debian werk kan het voorkomen dat de gebruikte methodes (zoals installatie en configuratie met APT, DPKG of GDEBI) specifiek voor Debian (of afgeleiden zoals Ubuntiu, Linux Mint, Kali, ...)zijn. dit wijst niet op enige voorkeur voor deze distributie van ons team (Bernard is bijv. een grote Arch Linux fan) maar door de grote hoeveelheid aan distributies is het voor ons onmogelijk om correcte informatie voor iedere distributie te voorzien.